THÔNG BÁO Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường   Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng...

TIN TỨC

Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường

THÔNG BÁO Kết quả phỏng vấn (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường   Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp ...

Hỗ trợ tài chính

Thư ngỏ hỗ trợ tài chính cho các Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận/huyện

Kính gửi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận/huyện, Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Công ty. Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập với chức năng chính là cho vay với lãi suất ưu đãi đối với ...

Chương Trình Bảo Vệ Môi Trường

Thông cáo báo chí Ngày hội Tái chế...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY HỘI TÁI CHẾ CHẤT THẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 10 - NĂM 2017 Chủ đề “3T trong sản xuất và tiêu dùng bền vững”     Thực hiện Kế hoạch số 7616/KH-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban ...


Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK