Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 của Quỹ Bảo vệ môi trường thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi Vòng 2 (Vấn đáp) - kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Quỹ Bảo vệ môi trường  như sau: Khai mạc và phổ biến nội quy kỳ tuyển dụng viên chức: 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7 năm...

Hỗ trợ tài chính

Thư ngỏ

THƯ NGỎ   Kính gửi Quý khách hàng, Lời đầu tiên, Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khách hàng cá nhân. Quỹ Bảo vệ môi trường TP.HCM là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Sở Tài nguyên ...

Chương Trình Bảo Vệ Môi Trường

Thông cáo báo chí Ngày hội Tái chế...

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY HỘI TÁI CHẾ CHẤT THẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 10 - NĂM 2017 Chủ đề “3T trong sản xuất và tiêu dùng bền vững”     Thực hiện Kế hoạch số 7616/KH-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban ...


Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK