Chương trình khác

Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân Thành phố. Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng chính thức, duy nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố được xét tặng 02 năm một lần và có giá trị pháp lý trong vòng 04 năm. Giải thưởng được tổ chức lần đầu năm 2014. ... Đọc tiếp

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK