Thư ngỏ về cho vay với lãi suất ưu đãi

19/07/2017 10:00

Kính gửi: Quý Đơn vị.

Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường (sau đây gọi chung là Dự án) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ Bảo vệ môi trường xin giới thiệu chương trình hỗ trợ tài chính đến Quý Đơn vị với những nội dung chính sau đây:

1. Đối tượng:

Đối tượng nhận hỗ trợ tài chính là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các Dự án trong lĩnh vực môi trường, cụ thể như sau:

- Xử lý chất thải, khí thải và nước thải;

- Sản xuất các sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải, sản phẩm thân thiện với môi trường, đầu tư công nghệ sản xuất thân thiện môi trường;

- Đầu tư trang thiết bị xử lý môi trường như: Thiết bị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường,…;

- Thu hồi và xử lý các sản phẩm sau khi thải bỏ theo Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg như: Ắc quy và pin, thiết bị điện tử, điện dân dụng và công nghiệp, dầu nhớt, mỡ bôi trơn, săm lốp, hóa chất, phương tiện giao thông,...;

- Tiết giảm, tái sử dụng, tái chế chất thải như: Nhựa, giấy, kim loại, thủy tinh,…;

- Tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn,…;

- Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

2. Điều kiện:

- Các đối tượng được nêu ở mục 1;

- Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có);

- Chủ đầu tư dự án phải có khả năng tài chính đảm bảo thực hiện được tối thiểu 30% giá trị của các dự án đầu tư;

- Đơn vị nhận hỗ trợ tài chính phải có tài sản bảo đảm bằng các hình thức cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của bên thứ ba để nhận hỗ trợ tài chính theo quy định.

3. Phương thức, thời gian, hạn mức và lãi suất:

- Phương thức: Cho vay với lãi suất ưu đãi;

- Thời gian: Không quá 05 năm đối với một Dự án;

- Hạn mức: Tối đa 70% tổng mức đầu tư của Dự án;

- Lãi suất: Mức lãi suất hiện tại là 4,27%/năm.

        Kể từ khi nhận đủ Hồ sơ hợp lệ, thời gian thẩm định Dự án (ra Quyết đinh cho vay) không quá 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian thẩm định tài sản đảm bảo).

 

Quỹ Bảo vệ môi trường mong muốn cùng hợp tác với Quý Đơn vị để cùng chung tay làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần bảo vệ môi trường chung của Thành phố.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Quỹ Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Lầu 3, 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại: 028.39151980. Fax:  028.39151981;

Website: www.hepfu.vn.

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK