Chương trình “Phổ biến chính sách hỗ trợ tài chính cho đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

03/07/2017 14:00

Quỹ Bảo vệ môi trường được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ tài chính cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có các chương trình, dự án, các hoạt động bảo vệ môi trường. Để các đối tượng trên nắm rõ các nội dung về các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM triển khai Chương trình “Phổ biến chính sách hỗ trợ tài chính cho đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn TPHCM”.  

Chương trình nhằm mục đích phổ biến sâu rộng các chính sách hỗ trợ tài chính cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) thực hiện các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố; cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan đến nhu cầu hỗ trợ tài chính phục vụ cho định hướng phát triển các công cụ tài chính hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong tháng 06/2017, được sự hỗ trợ của UBND quận Bình Tân và Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM (HEPZA), Quỹ Bảo vệ Môi trường đã giới thiệu những chính sách hỗ trợ tài chính đối với các dự án đầu tư bảo vệ môi trường đến hơn 1.000 doanh nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh tại các buổi giới thiệu:

Bà Kiều Nguyễn Phương Quyên – Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Tín dụng trình bày báo cáo tại Hội nghị Gặp gỡ các đơn vị sản xuất lần 02 và sơ kết chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp năm 2017 tại UBND Quận Bình Tân.

 

Bà Trần Thị Bích Hà - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Tín dụng trình bày báo cáo tại lớp tập huấn tại Hepza

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK