Thông báo về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020

03/07/2020 10:05

THÔNG BÁO

Về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn

xét tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường

 

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 của Quỹ Bảo vệ môi trường.

Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ môi trường thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn với nội dung như sau:

  1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn: Quỹ niêm yết danh sách tại trụ sở của Quỹ Bảo vệ môi trường và trên website của Quỹ.
  2. Thời gian và địa điểm phỏng vấn:
  • Thời gian: Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00, ngày 14 tháng 7 năm 2020;
  • Địa điểm: Trụ sở Quỹ Bảo vệ môi trường (Lầu 3 – 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

      3. Các thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn đến tham dự buổi phổ biến nội dung ôn tập và nội quy:

  • Thời gian: 8 giờ 30, ngày 03 tháng 7 năm 2020;
  • Địa điểm: Trụ sở Quỹ Bảo vệ môi trường (Lầu 3 – 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

 Lưu ý: Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân để đối chiếu khi vào thi phỏng vấn; thí sinh có mặt tại địa điểm thi đúng giờ quy định, trang phục lịch sự, gọn gàng.

Hội đồng xét tuyển viên chức Quỹ Bảo vệ môi trường thông báo đến các thí sinh biết và thực hiện./.

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA PHỎNG VẤN (VÒNG 2)
KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 CỦA QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TT Họ và Tên Năm sinh Nam Ngoại ngữ (Anh văn) Tin học Trình độ đào tạo Chuyên ngành Vị trí việc làm dự tuyển
1 2 3 4 7 8 10 11 12
1 Phan Thị Chính 1983   B B Đại học Kế toán - Tài chính DNTM Kế toán
2 Nguyễn Thùy Trang 1983   B B Đại học Kế toán - Kiểm toán Kế toán
3 Lê Thị Ngọc Mai 1993   Bậc 2 Tin học cơ bản Đại học Quản trị kinh doanh Tín dụng
4 Nguyễn Sơn Hải 1992 x B1 Tin học cơ bản Đại học Tài chính Tín dụng
  Tổng cộng: 4              
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK