TUYÊN TRUYỀN CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN XOÁ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ THEO QUY ĐỊNH LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2020

26/10/2023 09:13

Căn cứ điều 24 Luật cư trú về xoá đăng ký thường trú, nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân, Công an Thành phố ban hành tờ bướm ” Người dân cần làm gi để không bị xoá đăng ký thường trú” như sau:Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK