Thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2015

19/11/2015 10:35

Quỹ Bảo vệ môi trường trân trọng thông báo điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2015 (xem file kèm).

Trong thời hạn từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 23/11/2015, nếu không có trường hợp nào khiếu nại về điểm phỏng vấn thì Hội đồng xét tuyển sẽ trình Sở Nội vụ thỏa thuận kết quả xét tuyển viên chức và công bố Quyết định công nhận trúng tuyển viên chức năm 2015.

Trân trọng.

Tin liên quan

Thông tin cần biết


Liên kết


Truy cập

Free Hit Counter

FACEBOOK